Сургалт

Sort By:
Filters

Level

Rating

5,000,000₮ 5,000,000₮
5 Lectures
Add to Wishlist
5,000,000₮ 5,000,000₮
Let’s learn English with Nomioko Номинсортой хамт англи хэлний ярианы чадвараа сайжруулах 4 долоо хоногийн онлайн сургалтыг АНУ-ын Вашингтон ...
6 Lectures
Add to Wishlist
79,000₮
Энэ нь хамгаалагдсан нийтлэл учраас ишлэл байхгүй байна.
1 Lectures
Add to Wishlist
1,000,000₮
200,000₮ 130,000₮
Англи хэлний дунд шатны анги Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэг...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 130,000₮
Дижитал маркетинг менежмент
22 Lectures
Add to Wishlist
3,000,000₮ 2,000,000₮
200,000₮ 130,000₮
Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх,...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 130,000₮
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх,...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний дунд шатны ангийн 12 дугаар сарын хичээл Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд ша...
Intermediate
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх,...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮