Эд баялгийн менежмент

Худалдаж авах
💰”Эд баялгийн менежмент” онлайн сургалт
🖐Энэхүү сургалтаар та санхүү, төсөв төлөвлөгөө, өр төлбөр, хөрөнгө оруулалтын талаарх 5 үндсэн модуль хичээлийг судлан санхүү болон өр төлбөрийн асуудлаа цэгцлэн, хадгаламж хувьцаа бонд хөрөнгө оруулалтын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлж эд баялагтай, сэтгэл хангалуун амьдрах шинэ санхүүгийн ертөнцийг өөртөө нээх болно.
✍️ Таны судлах хичээлүүд:
Модуль-1: Эд баялгийн менежментийн тухай ойлголт
Модуль-2: Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх арга зам
Модуль-3: Эд баялгаа удирдах тогвортой систем
Модуль-4: Орлогоо нэмэгдүүлэх хувийн брэндээ бүтээх нь
Модуль-5: Эд баялгийн эргэх уялдаа холбоо
🎁 Бонус бэлэг:
Сургалтанд оролцсоноор бонус урамшуулалд 500,000 төгрөгийн үнэлгээ бүхий бэлгүүдийг бэлэглэнэ.
Үүнд:
1. Санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэх Mindfulness бясалгал
2. Эд баялгийг авчрах афоризм мантраны гарын авлага
3. Амьдралын менежмент дижитал дэвтэр
4. Эд баялгийн систем хүснэгт
5. Хувийн брэндээ хөгжүүлэх нь дижитал ном
6. Эд баялгийн менежмент дасгал ажлын цогц дижитал дэвтэр

1
Модуль-1 Таны баян амьдрал
2
Нэмэлт хичээл Өр төлбөрийн менежмент
3
Модуль-2 Таны баялаг таны гарт
4
Модуль-3 Баялгийг баяжуулах ухаан
5
Модуль-4 Хувийн брэндээ бүтээхүй
6
Модуль-5 Эд баялгийн эргэх холбоо
7
Сүүлийн дүгнэлт хичээл

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review