Teacher Courses

Эндээс иш татах боломжгүй учир нь энэ нийтлэл хамгаалагдсан байна.
1 Lectures
Add to Wishlist
1,000,000₮
200,000₮ 130,000₮
Англи хэлний дунд шатны анги Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэг...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 130,000₮
Дижитал маркетинг менежмент
5 Lectures
Add to Wishlist
3,000,000₮ 2,000,000₮
200,000₮ 130,000₮
Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх,...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 130,000₮
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх,...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний дунд шатны ангийн 12 дугаар сарын хичээл Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд ша...
Intermediate
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний дунд шат Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэгдүүлэх,...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮
Англи хэлний анхан шатны анги Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний анхан дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадвары...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 150,000₮
Англи хэлний анхан шатны анги Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний анхан дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадвары...
8 Lectures
Add to Wishlist
200,000₮ 100,000₮