Teacher Courses

Бизнес менежмент Дижитал маркетинг менежмент хөтөлбөрийн 2023-2024 оны оролцогчдын Бизнес дэм онлайн уулзалт сургалт
10 Lectures
6,000,000₮
Контент бүтээж борлуулалтаа өсгөх нь сургалтаас өдөр бүр өөрийн бизнестээ хэрэгтэй анхан шатны 30 контентийг хийж сурах болно. Үүний дараа дараагий...
29 Lectures
1,799,999.97₮
Америкт суралцах миний төлөвлөгөө хөтөлбөр онлайн уулзалт
5 Lectures
2,000,000₮
1,000,000₮
7-12 дугаар ангийн сурагчид аав, ээжийн хамтаар оролцох “PEACE” онлайн хөтөлбөр Ирээдүйд АНУ эсвэл гадаадад оюутан болон тэтгэлэгтэй су...
10 Lectures
1,000,000₮
Youtube for kids
6 Lectures
5,000,000₮ 5,000,000₮
21 Lectures
5,000,000₮ 5,000,000₮
Let’s learn English with Nomioko Номинсортой хамт англи хэлний ярианы чадвараа сайжруулах 4 долоо хоногийн онлайн сургалтыг АНУ-ын Вашингтон ...
6 Lectures
Энэ нь хамгаалагдсан нийтлэл учраас ишлэл байхгүй байна.
1 Lectures
1,000,000₮
200,000₮ 130,000₮
Англи хэлний дунд шатны анги Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан англи хэлний дунд шатны анги нь англиар уншиж ойлгох чадварыг нэмэг...
8 Lectures
200,000₮ 130,000₮