“Бизнес Менежмент-Дижитал Маркетинг Менежмент”онлайн хөтөлбөр

Худалдаж авах

“Бизнес Менежмент-Дижитал Маркетинг Менежмент” онлайн хөтөлбөр

Олон бизнес эрхлэгчид  бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, мөн маркетинг байхад л бизнес үргэлж ашиг өгөөжөө хүртэх болно гэж бодож бизнесийн алдаануудыг ихээр гаргаж, алдагдал хүлээх нь бий. Тэд бизнесийн менежмент гэдэг зүйлийг орхигдуулснаар бизнесээ өдрөөс өдөрт муутгаж эсвэл менежментийн арга ухаанаа олохгүй байсаар дампуурч алга болдог. Харин яг одоо таныг би эдгээр бизнес эрхлэгчдийн алдааг давталгүй өөрийн бизнесийн суурийг баттай босгохын тулд олон улсад амжилттай хэрэгжээд буй бизнесийн менежментийн ухаанаас суралцан ирээдүйн тогтвортой, өндөр орлого ашигтай бизнесээ бүтээгээсэй гэж үнэхээр их хүсч байна.

Би танд Америк оронд “Бизнесийн Менежмент”-ийн магистрын зэрэг хамгаалсан эрдэм боловсрол болон өөрийн 6 жилийн дижитал бизнесийн туршлага, мөн Америк, Канад, Англи улс орнуудын ентерпрёнеруудаас суралцсан сургалт хөтөлбөрүүдээс нэгтгэн боловсруулсан “Бизнесийн Менежмент” хөтөлбөр болон “Дижитал Маркетинг Менежмент” бонус сургалтаа бэлтгэсэн бөгөөд таныг ирээдүйд дэлхийд нэр нь түгсэн бизнесийн брэндийн эзэн байх болно гэдэгт итгэж байна.

Ингээд таныг бизнесийн онлайн хөтөлбөртөө урьж байна.

Модуль-1 Бизнесийн алсын хараа

1
Мэндчилгээ
2
Хөтөлбөрийн танилцуулга татаж авах
3
Хичээл-1
06
4
Хичээл-2
06
5
Хичээл-3
06
6
Хичээл-4
08
7
Хичээл-5
05
8
Гарын авлага

Модуль-2 Менежментийн процесс

1
Хичээл-9
07
2
Хичээл-10
07
3
Хичээл-11
17
4
Дасгал ажлын дэвтэр-3
5
Хичээл-12
12
6
Хичээл-13
05
7
Хичээл-14
09
8
Хичээл-15
05
9
Хичээл-16

Модуль-3 Бизнесийн төлөвлөгөө

1
Хичээл-17
05
2
Хичээл-18
09
3
Хичээл-19
11
4
Хичээл-20
08
5
Хичээл-21
03
6
Хичээл-22
07
7
Дасгал ажлын дэвтэр-5
8
Хичээл-23
08
9
Дасгал ажлын дэвтэр-6
10
Хичээл-24
09
11
Дасгал ажлын дэвтэр-7
12
Хичээл-25
02
13
Дасгал ажлын дэвтэр-8
14
Хичээл-26
08
15
Хичээл-27
08

Модуль-4 Бизнесийн зохион байгуулалт

1
Хичээл-28
08
2
Хичээл-29
12
3
Хичээл-30
08
4
Хичээл-31
06
5
Хичээл-32
13
6
Дасгал ажлын дэвтэр-9
7
Хичээл-33
10
8
Хичээл-34
12
9
Дасгал ажлын дэвтэр-10

Модуль-5 Бизнесийн манлайлал

1
Хичээл-35
11
2
Дасгал ажлын дэвтэр-11
3
Хичээл-36
08
4
Хичээл-37
06
5
Хичээл-38
06
6
Хичээл-39
08
7
MBTI хувь хүний зан чанарын тест асуултууд
8
Хичээл-40
06
9
Хичээл-41
05
10
“Амьдралын менежмент” дижитал дасгалын дэвтэр
11
Хичээл-42
08
12
Хичээл-43
07

Модуль-6 Бизнесийн хяналт

1
Хичээл-44
07
2
Хичээл-45
11
3
“Маслоу хэрэгцээний шатлал” дасгал
4
Хичээл-46
08
5
Хичээл-47
07
6
Хичээл-48
7
Хичээл-49
06
8
“Үнэ тогтоох нь” дасгал ажлын дэвтэр
9
Хичээл-50
08
10
Хичээл-51
07
11
Хичээл-52
12
Хичээл-53
05
13
“Тэнцвэрт онооны карт” дасгал ажлын дэвтэр

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review